Đặt hàng

iPhone 13 Pro Max 1 TB Mới 100%

iPhone 13 Pro Max 1 TB Mới 100%

0

Tình trạng: Mới 100%

Dung lượng: 512GB

Thông tin khách hàng

  HD Sài Gòn

  Chọn số tháng trả góp
  Giá sản phẩm 0
  Giá mua trả góp 0
  Trả trước
  Lãi suất 1.89 %
  Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
  - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
  Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
  Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
  Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
  Số tiền phải trả 0

  Đặt hàng

  iPhone 13 Pro Max 128GB Mới 100%

  iPhone 13 Pro Max 128GB Mới 100%

  0

  Tình trạng: Mới 100%

  Dung lượng: 128GB

  Thông tin khách hàng

   HD Sài Gòn

   Chọn số tháng trả góp
   Giá sản phẩm 0
   Giá mua trả góp 0
   Trả trước
   Lãi suất 1.89 %
   Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
   - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
   Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
   Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
   Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
   Số tiền phải trả 0

   Đặt hàng

   iPhone 13 Pro 128GB Mới 100%

   iPhone 13 Pro 128GB Mới 100%

   0

   Tình trạng: Mới 100%

   Dung lượng: 128GB

   Thông tin khách hàng

    HD Sài Gòn

    Chọn số tháng trả góp
    Giá sản phẩm 0
    Giá mua trả góp 0
    Trả trước
    Lãi suất 1.89 %
    Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
    - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
    Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
    Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
    Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
    Số tiền phải trả 0

    Đặt hàng

    iPhone 13 Pro Max 256GB Mới 100%

    iPhone 13 Pro Max 256GB Mới 100%

    0

    Tình trạng: Mới 100%

    Dung lượng: 256GB

    Thông tin khách hàng

     HD Sài Gòn

     Chọn số tháng trả góp
     Giá sản phẩm 0
     Giá mua trả góp 0
     Trả trước
     Lãi suất 1.89 %
     Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
     - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
     Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
     Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
     Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
     Số tiền phải trả 0

     Đặt hàng

     iPhone 13 Pro Max 512GB Mới 100%

     iPhone 13 Pro Max 512GB Mới 100%

     0

     Tình trạng: Mới 100%

     Dung lượng: 512GB

     Thông tin khách hàng

      HD Sài Gòn

      Chọn số tháng trả góp
      Giá sản phẩm 0
      Giá mua trả góp 0
      Trả trước
      Lãi suất 1.89 %
      Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
      - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
      Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
      Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
      Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
      Số tiền phải trả 0

      Đặt hàng

      iPhone 13 Mini 512GB Mới 100%

      iPhone 13 Mini 512GB Mới 100%

      0

      Tình trạng: Mới 99%

      Dung lượng: 128GB

      Thông tin khách hàng

       HD Sài Gòn

       Chọn số tháng trả góp
       Giá sản phẩm 0
       Giá mua trả góp 0
       Trả trước
       Lãi suất 1.89 %
       Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
       - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
       Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
       Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
       Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
       Số tiền phải trả 0

       Đặt hàng

       iPhone 13 Mini 256GB Mới 100%

       iPhone 13 Mini 256GB Mới 100%

       0

       Tình trạng: Mới 99%

       Dung lượng: 128GB

       Thông tin khách hàng

        HD Sài Gòn

        Chọn số tháng trả góp
        Giá sản phẩm 0
        Giá mua trả góp 0
        Trả trước
        Lãi suất 1.89 %
        Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
        - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
        Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
        Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
        Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
        Số tiền phải trả 0

        Đặt hàng

        iPhone 13 Mini 128GB Mới 100%

        iPhone 13 Mini 128GB Mới 100%

        0

        Tình trạng: Mới 99%

        Dung lượng: 128GB

        Thông tin khách hàng

         HD Sài Gòn

         Chọn số tháng trả góp
         Giá sản phẩm 0
         Giá mua trả góp 0
         Trả trước
         Lãi suất 1.89 %
         Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
         - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
         Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
         Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
         Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
         Số tiền phải trả 0

         Đặt hàng

         iPhone 13 512GB mới 100%

         iPhone 13 512GB mới 100%

         0

         Tình trạng: Chưa Active

         Thông tin khách hàng

          HD Sài Gòn

          Chọn số tháng trả góp
          Giá sản phẩm 0
          Giá mua trả góp 0
          Trả trước
          Lãi suất 1.89 %
          Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
          - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
          Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
          Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
          Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
          Số tiền phải trả 0

          Đặt hàng

          iPhone 13 256GB mới 100%

          iPhone 13 256GB mới 100%

          0

          Tình trạng: Chưa Active

          Thông tin khách hàng

           HD Sài Gòn

           Chọn số tháng trả góp
           Giá sản phẩm 0
           Giá mua trả góp 0
           Trả trước
           Lãi suất 1.89 %
           Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
           - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
           Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 12.000
           Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
           Bảo hiểm 0 ₫ / tháng
           Số tiền phải trả 0
           08 183 53 538